تماس با ما

کلینیک فیزیوتراپی علوی با مدیریت فیزیوتراپیست سید علی علوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
مشهد : آزادشهر _ تقاطع بلوار استقلال و بلوار امامت _ جنب دندانپزشکی تخصصی حکمت _ ساختمان پزشکان 54 _ کلینیک فیزیوتراپی علوی

تلفن های تماس : 05136058742 _ 09155163248

ساعت پذیرش :
شنبه الی چهارشنبه
عصر 15 الی 21
پنجشنبه
12:30 الی 16
تلگرام کلینیک فیزیوتراپی علوی