درمان دررفتگی مفصل شانه

ژانویه 19, 2021
دررفتگی مفصل شانه

دررفتگی مفصل شانه

دررفتگی مفصل شانه شانه متحرک ترین مفصل بدن است. این مفصل میتواند در خیلی از جهات بچرخد ولی همین خصوصیت موجب میشود احتمال دررفتگی مفصل هم […]