درمان پاچنبری

فوریه 13, 2021
کلاب فوت

کلاب فوت و فیزیوتراپی

کلاب فوت یا پاچنبری نوعی تغییر شکل (بدشکلی) مادرزادی است که از بدو تولد نمود پیدا میکند. در این بدشکلی پا، قسمت جلوی پا به سمت […]