دلایل اسکولیوز

دسامبر 28, 2020
اسکولیوز

اسکولیوز

اسکولیوز به انحراف جانبی ستون فقرات به میزان بیشتر از ده درجه گفته می‌شود که این انحراف در عکس رادیوگرافی قابل مشاهده است. برخی بیماران یک […]