نوروپاتی محیطی

دسامبر 8, 2018
نوروپاتی محیطی

نوروپاتی محیطی

نوروپاتی محیطی نوعی اختلال عصبی است که با تغییر حساسیت و تحریک‌ پذیری اعصاب اندام ها بخصوص دست و پا مشخص می شود. علائم این بیماری […]